شیر حساس به زلزله کالیفرنیا جزو برندهای معتبر در حوزه شیرهای حساس به زلزله می باشد.
شیر حساس به زلزله عملکرد بسیار مهمی حین وقوع زلزله از خود نشان میدهد.

شیر حساس به لزله ( earthquake valve ) با وقوع زلزله نسبت به قطع جریان گاز اقدام مینماید.

بعد از رفع خطر میتوان با آزاد نمودن اهرم ، جریان گاز را برقرار کرد.

شیر های حساس به زلزله در سایزهای مختلفی وجود دارد.
بازرگانی پتروگاز شمالغرب به عنوان واردکننده انواع شیر های حساس به زلزله ، به شکل عمده و تکی اقدام به فروش آن ها می کند .

شیر حساس به زلزله کالیفرنیا ( CALIFORNIA Seismic Gas Shutoff Valves ) در سایز ۱-۱/۴ اینچ و  ۱/۲-۱ اینچ  جزو واردات بازرگانی مهندس هاشمی ( پتروگاز شمالغرب ) می باشد.

جهت سفارش این محصول با بازرگانی پتروگاز در ارتباط باشید