معرفی شیر حساس به زلزله

در این مقاله به معرفی انواع شیر های حساس به زلزله می پردازیم.

شیرهای حساس به زلزله نقشیحیاتی در زمان وقوع زلزله جهت جلوگیری از وقوع انفجار ایفا می کنند.

امروزه پیشرفت فن آوری و همت بشر برای زندگی بی خطر باعث گردیده تا برای هر خطر و موقعیتی فکر و چاره ای اندیشید زلزله نیز یکی از این موقعیت های پر خطر بشمار می آید خصوصا” اگر پای گاز نیز در میان باشد!

در هنگام زلزله جدا از بحث خرابی و ریزش آوار انفجار ناشی از نشت گاز آمار بسیار هنگفتی از تلفات را دربرمیگیرد.

برای جلوگیری از اتفاقات باید چاره ای اندیشید.

این اتفاق افتاد!

معرفی شیر حساس به زلزله

شیرهای حساس به زلزله با عملکرد مکانیکی خود در هنگام وقوع زلزله سریعا” عکس العمل نشان داده و جریان گاز را قطع میکنند.و از تلفات ناشی از این موقعیت پر خطر جلوگیری می کنند.

کافیست که قبل از وقوع حادثه به فکر باشیم. شیرهای حساس به زلزله در سایزهای “۱ تا “۴ موجود می باشند .

شیرهای حساس به زلزله روی خطوط اصلی گاز نصب شده و در صورت دریافت سیگنال های مرتعشی تولید شده به وسیله زمین لرزه بصورت اتوماتیک جریان گاز را قطع می نماید.

بعد از عملکرد دستگاه مجددا” با ریست دستی به صهولت می توان مسیرگاز را باز نمود .

در عکس زیر به سایزهای مختلف آن اشاره شده است.

معرفی شیر حساس به زلزله

بازرگانی پتروگاز شمالغرب  واردکننده شیر حساس به زلزله اسکا ترکیه ، دارنده برگ سبز گمرکی ، اماده ارسال سفارشات عمده به سرتاسر کشور  می باشد.